Życzenia

Mimo, że nie uznaję tego święta, to:

Życze wszystkim żeby kochali i byli kochani co najmniej tak mocno jak ja mocno kocham swoją Żonkę…