Czy wiecie ze…

…istnieje "Dekalog internauty"?

1. Nie traktuj komputera jak bożka.

2. Miej świadomość, po co przed nim zasiadasz.

3. Pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre.

4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko; poszerzaj swoją wiedzę.

5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.

6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci.

7. Nie – piractwu i hackerom.

8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych.

9. Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci.

10. Nie zastępuj przyjaciół komputerem.

W zasadzie zgadzam się ze wszystkimi punktami tego dekalogu. Jak się wczytać w to, to moe zionie przez niego katolicyzm w negatywnym tego słowa znaczeniu (ciemnogród itp). Zasady tu zawarte powiedziałbym, że są uniwersalne. Ja może nie aż tak do końca bym popierał 7 przykazanie, ale to moja subiektywna opinia.