Rekolekcje.

W mojej parafii odbywają sie misje połączone wz rekolekcjami wielkopostnymi.

Nie będę zanudzał wszystkich tym co tu się odbywa. Nie będę też na siłę nawracał.

Chciałem przytoczyć tylko jedną myśl, która dzisiaj powstała.

Najtrudniej jest podążyć za Jezusem, wtedy kiedy się wysłucha wszystkich jego polecen. Chodzi o to, że Ci którzy się odwracają od wiary, to ludzie, którzy nie chcą zaakceptować albo nie potrafią wypełnić tego co ta wiara nakazuje.

Chciałem tylko nadmienić jedną rzecz. Wszystko co pisze o Kościele, pisze nie o instytucji tylko o Kościele żywym, tym tworzonym przez ludzi, tym który jest w nas w środku.