E-podpis tylko na papierze

Jestem tym szczególnie zainteresowany, gdyż swego czasu brałem udział w projekcie związanym z wdrożeniem czegoś podobnego.

Ciekaw jestem kiedy w naszym kraju będzie normalnie pod tym względem…

E-podpis tylko na papierze

Ustawa o podpisie elektronicznym pozostaje fikcją prawną. Zrównała ona wprawdzie podpis elektroniczny z odręcznym, jednak przedsiębiorcy nadal nie mogą go stosować w kontaktach z administracją, a nawet między sobą. Obowiązująca od dwóch i pół roku ustawa o podpisie elektronicznym stanowi, że dane opatrzone bezpiecznym e-podpisem są "równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej" (art. 5 ust. 2). Tyle teorii, bo praktyka jest zupełnie inna. Z pomocą e-podpisu nadal nie można rozliczyć się z fiskusem, złożyć podania o paszport czy nawet wysłać zwykłego pisma do urzędu.

Żródło: Rzeczpospolita