Życzenia Prawnicze

Życzenia Prawnicze

złożone Tobie (zwanej lub zwanemu poniżej: "Przyjmującym Życzenia") przeze mnie (zwanego poniżej: "Życzącym").

Przyjmij proszę, z wyłączeniem wyra?nej lub domniemanej mocy wiążącej, najlepsze życzenia przyjaznych ?rodowisku, ?wiadomych społecznie, bezstresowych, nieuzależniających i neutralnych płciowo ?wiąt przesilenia zimowego, celebrowanych w ramach tradycji wyznania religijnego albo praktyk ?wieckich wedle wyboru Przyjmującego Życzenia, w szczególno?ci zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia, Chanuki lub Kwanzy, z zachowaniem należnego szacunku dla religijnych lub ?wieckich przekonań lub tradycji osób trzecich, albo ich wyboru niepraktykowania żadnych religijnych ani świeckich tradycji, jak również finansowo korzystnego, osobi?cie pomy?lnego oraz medycznie nieskomplikowanego przebiegu ogólnie przyjmowanego roku kalendarzowego 2005, z zachowaniem należnego szacunku dla kalendarzy przyjmowanych przez mniejszo?ci narodowe, etniczne lub wyznaniowe, bez względu na rasę, wyznanie, poglądy polityczne lub filozoficzne, kolor skóry, wiek, stopień spawno?ci fizycznej, wybór platformy komputerowej, lub preferencje seksualne Przyjmującego Życzenia.
> >
> > Przyjęcie niniejszych życzeń oznacza jednoczesne przyjęcie
> > następujących warunków i zastrzeżeń.
> >
Niniejsze życzenia podlegają dalszemu sprecyzowaniu, wycofaniu lub odwołaniu przez Życzącego bez zachowania jakichkolwiek terminów wypowiedzenia oraz bez potrzeby uzasadnienia. Niniejsze życzenia mogą być nieodpłatnie przenoszone przez Przyjmującego Życzenia w niezmienionej tre?ci na rzecz osób trzecich. Niniejsze życzenia nie implikują żadnej obietnicy ze strony Życzącego do rzeczywistego wprowadzenia w życie któregokolwiek z wyżej wymienionych życzeń, a w szczególno?ci nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
Jakiekolwiek fragmenty niniejszych życzeń sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa należy uznać za niezłożone, bez wpływu na pozostałe fragmenty życzeń. Niniejsze życzenia nie mają warto?ci finansowej.

Życzący gwarantuje działanie niniejszych życzeń zgodne z powszechnie przyjętym działaniem życzeń w zakresie dobrych wiadomości przez okres jednego roku albo do chwili wydania kolejnych życzeń świątecznych, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Gwarancja jest ograniczona do wymiany niniejszych życzeń lub wydania nowych życzeń, bez potrzeby uzasadnienia przez Życzącego.