Karteczka

Podobno…

"Jestem zadowolony – Wy też bądźcie"

Ale czy potrafimy ???

Czy nasza wiara jest aż tak silna ???