Rozmowa z Nim…

czy jest Ci dobrze
ciepło i spokojnie
masz co jeść i pić
widzisz słońce

powiedz jak tam jest
nie dzwonisz nie piszesz
choć
już wszystko wiesz
i siejesz ciszę

pewnie czasu brak
powitań rozmów moc
tu jest cień
i skrada się noc

boli pustka
myśl i oddech
zaciśnięte w pięści ręce
proszę
błagam Cię
ten raz i nigdy więcej

klęczę i płaczę
nagle
sceniczny szept
tylko Tobie właściwy:
zostańcie z Bogiem
jestem szczęśliwy