Mandat.

No i stało się…

Na samym wjeździe do Tomaszowa Mazowieckiego.

83 km/h na terenie zbudownym (50 km/h).

Propozycja wyjściowa – 300 PLN i 6 punktów karnych.

Negocjacje.

Propozycja finalna – 100 PLN i 4 punkty karne…

Pozdrawiam Policję i Żandarmerię w Tomaszowie Mazowieckim.