Bydle.

Leje facet na chodnik, a obok niego przechodzi kobieta i mówi:
– Ale bydlę!
Koleś odpowiada:
– Niech się pani nie boi, trzymam go mocno obiema rękami.