Kobieca Solidarność

 Kobieta pyta inną kobietę w tramwaju:
 – Proszę pani, ile przystanków jest do dworca?
 – Dwa.
Kobieta przejeżdża dwa przystanki i upewnia się zwracając się do tej samej
pani:
 – Teraz wysiadam, prawda?
 – Nie. Teraz cztery