Stirlitz

 Stirlitz spacerował po dachu Kancelarii Rzeszy. Nagle poslizgnał się, upadł i tylko cudem zahaczył o wystający gzyms, unikając upadku z dużej wysokości.

Następnego dnia cud posiniał i obrzękł.