Rozmarzona.

 Po wykładzie na temat rozmnażania się, na którym wykładowca mówił, że
stosunek płciowy u raków trwa 12 godzin, studenci opuścili salę, z wyjątkiem
jednej słuchaczki. Wykładowca podchodzi do niej i pyta:
– Czy ma pani jeszcze jakieś pytanie? Może Pani czegoś nie zrozumiała?
– Wręcz przeciwnie, panie profesorze. Nareszcie zrozumiałam, co znaczą słowa
"uraczyć się" – odrzekła rozmarzonym głosem studentka.