Mucha dyskryminowana w mediach ???

Taki spam dzisiaj dostałem.

Że nie chcę nikogo dyskrryminowac to umieszczam to tutaj. Jednak nie zgadzam się z poglądami tego pana.

Dodam, że umieszczam to w oryginalnej formie. Spamer nawet nie potrafił poprawnej strony kodowej użyć 😉

Polacy! Nadal jeste�cie manipulowani przez media.
Wolno�ć słowa to złuda. Oto przykład manipulacji.
------------------------------------------------------------------------
Protest przeciwko przemilczaniu w TV  "Platformy Janusza Korwina Mikke"
------------------------------------------------------------------------
"Platforma Janusza Korwina Mikke" stanowi realnš siłę w Polsce
- dowodem na to jest zarejestrowanie partii we wszystkich 41 okręgach
w Polsce - niewielu partiom się to udało.
------------------------------------------------------------------------
Protestujemy przeciwko przemilczaniu "Platformy Janusza Korwin-Mikke",
przeciwko jawnej manipulacji, kłamliwym sondażom! Prosimy wszystkich
o wsparcie!
------------------------------------------------------------------------
Media nas przemilczajš, czy to tylko wymysł? 4 wrze�nia 2005 odbyła
się konwencja wyborcza "Platformy Janusza Korwin-Mikke". Wydarzenie
to zostało zrelacjonowane jedynie w Teleexpresie (około 20 sekund)
i wieczornej Panoramie, z wyra�nym i subiektywnym komentarzem
sugerujšcym, że Platforma JKM nie ma szans na dostanie się do
parlamentu.
------------------------------------------------------
Polacy powinni mieć pełnš informację i wolny wybór!
------------------------------------------------------
Nie było żadnej relacji w dzienniku głównym wiadomo�ci o 19:30 na TVP1.
�Uważamy, że jest to kpina i skandal!� � mówi Maciej Bojanowski - Szef
Sztabu Wyborczego Platformy Janusza Korwin Mikke � �TVP nie odważyłoby
się zrobić czego� podobnego z konwencjš wyborczš innych partii, jak
PO, SLD czy PiS.�
Nie mówili o nas, przy utworzeniu "Platformy Janusza Korwin-Mikke",
nie mówili podczas rejestracji komitetu, próżno szukać informacji
o nas nawet, gdy JKM zarejestrował swojš kandydaturę na prezydenta RP!
--------------------------------------------------------------
Byli�my pomijani, gdy mówiono o wylosowanych "numerach list".
--------------------------------------------------------------
W ostatnich sondażach czy to PJKM, czy JKM dostajš często wyniki
porównywalne z wynikami np. Partii Demokratycznej, mimo to w mediach
PJKM najczę�ciej nie ma. PD owszem.
Przykład?
W ostatnich sondażach PBS Henryka Bochniarz otrzymała 0,3% poparcia,
JKM 7 razy więcej, mimo to, to tę pierwszš nadal pokazujš w�ród
potencjalnych przyszłych prezydentów.
-------------------------------------------------------------------
Czemu telewizja boi się lansować "Platformę Janusza Korwina Mikke"
jeżeli nie stanowi ona realnego zagrożenia dla innych partii
w wyborach do sejmu i senatu?
-------------------------------------------------------------------
Gazeta wyborcza z 6 wrze�nia 2005, na pierwszej stronie przedstawia
tabelę z poparciem do sejmu. Nie zabrakło tu oczywi�cie PD i choć
PJKM miało takie samo poparcie, nie ujęto jej w zestawieniu. Obok
zamieszczona jest informacja z poparciem społecznym dla kandydatów
na prezydenta RP. Możemy tutaj przeczytać o Kalinowskim, Giertychu
i Borowskim, którzy mieli po 3% poparcia, JKM miał ponad 2% ...
zabrakło dla niego miejsca.
Rzeczpospolita 6 wrze�nia 2005 umie�ciła również informacje na temat
sondaży prezydenckich. Wymienieni zostali nawet tacy potentaci jak
Henryka Bochniarz i Stanisław Tymiński którzy otrzymali poniżej 1 proc.
JKM został po raz kolejny przemilczany.
-----------------------------------------------------------------------
Czy mamy zatem podstawy by sšdzić, że media nas przemilczajš?  Tak!
Mamy prawo, a być może i obowišzek walczyć z tymi, którzy łamiš zasadę
przekazywania rzetelnych i bezstronnych informacji oraz różnorodnych
opinii, a także umożliwianie udziału w debacie publicznej.
-----------------------------------------------------------------------
Na stronie internetowej Gazety Wyborczej w�ród kandydatów na
prezydenta nie zabrakło pani Bochniarz czy pana Kalinowskiego,
zabrakło oczywi�cie nie kogo innego jak JKM.
Na tej samej stronie w dziale wybory parlamentarne znajduje się
oczywi�cie partia demokraci.pl � PJKM znów brakuje.
--------------------------------------------------------
Telewizja publiczna zamiast być telewizjš informacyjnš,
jest telewizjš opiniotwórczš.
--------------------------------------------------------
5 wrze�nia 2005 liderzy partii politycznych byli uczestnikami kolejnej
debaty wyborczej przygotowanej wspólnie przez TVN24 i dziennik
"Rzeczpospolita". Nie zdziwi Państwa zapewne informacja, że PJKM
nie otrzymało zaproszenia, choć np. Demokraci owszem.
W lipcu 2005 TVP nie przeznaczyła ani jednej sekundy na PJKM! W tym
samym miesišcu PO, PiS, SLD dostali każdy po ponad 2 godziny czasu
antenowego. Demokraci mimo, że uzyskujš zbliżone poparcie do PJKM,
mogli się zaprezentować przez blisko 24 minuty. Podobnš ilo�ć czasu
dostali w czerwcu.
-------------------------------------------------------------------
Układ okršgłostołowy nadal istnieje! Partie obecnego Parlamentu
dzielš się władzš między sobš na zasadzie "teraz my, a potem wy".
-------------------------------------------------------------------
Jeżeli i Ty nie widziałe� ostatnio PJKM w mediach,
zaprotestuj razem z nami wysyłajšc swojš opinię na ten temat!
-------------------------------------------------------------------
Pan Janusz Korwin-Mikke prowadzi we wszystkich Internetowych
sondażach na Prezydenta - przekonaj się sam http://www.wyborczy.pl/
-------------------------------------------------------------------
Więcej informacji na stronie "Platformy Janusza Korwina Mikke"
Zapraszamy!  http://www.pjkm.pl/  - Prze�lij ten tekst także do innych!