ROTFL

 Jak wykonywać ROTF’la

1 - wynajdujesz wolny kawałek podłogi o wymiarach minimum 2x2m. Na
upartego może być 2 x 1m, ale wtedy trzeba uważać.
2 - układasz się na środku wspomnianego w pkt 1 miejsca w pozycji
płasko na wznak.
3 - nogi lekko uginasz w kolanach
4 - dłońmi łapiesz się za boki głowy (można dla ułatwienia trzymać się
za uszy)
5 - otwierasz usta
6a - energicznie wykręcając całe ciało zaczynasz przetaczać się
naprzemiennie raz na jeden raz na drugi bok. Punkt ten nalezy
wykonywać równoległe z punktem 6b
6b - otwartymi ustami rozpoczynasz emisję dźwięku. W zasadzie dowolna,
byle głośna i przeciągła, w zasadzie powinna być monotonna (np.
"aaaaaaa') bądź okresowa (np. 'hehehehehehe'), ale dopuszczalen są
również i inne formy, zwłaszcza recytacje mantr typu "o k...wa, o ja
pie...le". W przypadku małej ilości miejsca na podłodze (patrz pkt 1)
na skutek wykonywania punktu 6a można się urazić o jakiś kant mebla w:
-a) łokieć
-b) kolano
-c) dyńkę
-d) inne
na skutek czego emisja dźwięku nabierze charakteru samodzielnego i dla
wykonawcy moze niezbyt zgodnego z intencjami, niemniej jednak nie
nalezy jej przerywać, ponieważ ogólny efekt pozostanie bez zmiany.