Kłamczuszek.

O trzeciej w nocy wraca mąż pijany do domu i ciągnie za sobą jakąś panienkę.
– Stasiu??? Co się stało? Gdzie byłeś i o której ty wracasz?
I kto to jest ta pani???
– Ciii, ciiiiii kobieto! Ja jej powiedziałem, że ty moja siostra jesteś…