Tytuł 64

 Dziewczyno! Najlepszą obroną przed gwałtem jest spytanie: "A ożenisz się ze mną?".