Zimno, cimno i…

…i dopadła mnei chandra.

Coś czuje, że dzisiaj to nie będzie dobry wieczór…