Tytuł 21

Lecę obejrzeć Lisa.

Ależ ja się ostatnio rozpolitykowałem…