Label Flash

Tak technologia Label Flash potrafi wypalać napisy i rysunki po stronie płyty zawierającej dane.

Oczywiście robi się to w miejscu, gdzie tych danych nie ma. Ja wypróbowałem na starej płycie, na której nie posiadałem żadnych istotnych danych. Był to napis testowy.

Label Flash

Skan płyty nie oddaje tego, ale np obrazek (który nota bede zaszedł mi na część z danymi) wygląda w rzeczywistości jak jakiś hologram.