Spacer plażą – wideo.

Nawet się sam sfilmowałem momentem…