Regulamin biurowy z 1870 roku

Regulamin biurowy z 1870 roku

Personel winien być w biurze tylko w dni robocze pomiędzy godziną szóstą
przed południem a godziną szóstą po południu. Oczekuje się, że wszyscy
współpracownicy bez wezwania będą pracowali w godzinach nadliczbowych –
jeśli będzie taka potrzeba.

Za czystość biura odpowiedzialny jest pracownik o najdłuższym stażu.
Wszyscy terminatorzy i uczniowie mają zgłaszać się u niego czterdziesci
minut przed rozpoczęciem pracy i pozostają do dyspozycji także po
zakończeniu zmiany.

W czasie godzin biurowych nie wolno rozmawiać. Przyjmowanie posiłku
jest dozwolone pomiędzy godzina wpół do dwunastej do dwunastej.
Jednakże nie wolno w tym czasie przerywać pracy.

Regułą jest noszenie skromnej odzieży. Personel nie może ubierać się
jaskrawo i wolno mu nosić tylko porządne pończochy. Nie wolno nosić w
biurze ocieplaczy i płaszczy, ponieważ personel ma do dyspozycji piec.

Poza tym zaleca się aby każdy członek personelu w okresie zimowym
przynosił cztery funty węgla.

Pragnienie tytoniu lub napojów wyskokowych jest słabością ciała i jest
zabronione dla wszystkich członków personelu biurowego. Osoby płci
żeńskiej mają starać się prowadzić bogobojny tryb życia.

Każdy pracownik ma obowiązek troszczenia się o swoje zdrowie. Chorzy
pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia. Dlatego każdy pracownik mający
poczucie odpowiedzialności powinien ze swego wynagrodzenia odkładać pewnę
sumę, żeby nie stać się ciężarem dla ogółu w razie niemożności pracy
lub zmniejszenia się zdolności do pracy.

Urlopów udziela się tylko w wypadkach naglących ze względów rodzinnych.
Wynagrodzenia za ten czas nie płaci się.