Pseudokibice vs. Natura

Tak rozrabiali polscy bandyci na Litwie

A tak rozrabiała natura na meczu w USA…