Pod Skoczniš.

Wczoraj pod skoczniš w Bukowinie. To znaczy pod tym co ze skoczni zostało…