Ulewa

Tak wczoraj wieczorem lało w Bukowinie. Do tego była wielka Burza.