Nadal nie jest dobrze…

Niestety Krzysiowi sie w Poniedziałek pogorszyło. W nocy miał gorączkę, a w dzień wezwaliśmy lekarza.

Ten kazał nie walczyć z gorączką, bo to zdrowy objaw itepe, a do noska wpuszczać na noc Dicortinef. A generalnie wszystko przejdzie samo.

No i tak przeszło, ze dzisiaj Krzyś całą noc kasłał.

Jeżeli do jutra mu się nie poprawi to znów będzie trzeba wezwać lekarza, tylko jak przyjdzie ten sam ???