Interpretacja przepisów – potrzebna pomoc.

Wyobraźmy sobie taką sytuację:

Jadę samochodem. Zbliżam się do skrzyżowania, na którym chcę skręcić w prawo, który to zamiar sygnalizuję kierunkowskazem. Patrzę w prawe lusterko i widzę rowerzystę mającego zamiar jechać prosto. Czy w tej sytuacji:

  1. Stosuję się do art. 27 p. 1a i ustępuję pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost?

    Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.)

  2. Rowerzysta ustępuje mi pierwszeństwa, bo nie może wyprzedzać pojazdu, który sygnalizuje zamiar skrętu?

Art. 24 p. 1

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: 

  1. ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

  2. kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;

  3. kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

 

Sprawa jest prosta i oczywista, jeśli mamy do czynienia z Drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. Interpretacja zaczyna się komplikować, kiedy obydwa pojazdy poruszają się tym samym pasem ruchu na jezdni. Tak naprawdę to w myśl przepisów obydwa pojazdy powinny sobie umożliwić jednocześnie wykonanie manewru. Co spowoduje postój obydwu. Ponieważ jest to czynnik decydujący o bezpieczeństwie to fajnie by było wyjaśnić sprzeczność tych przepisów.

yellowbicycle1494018_tn

 

_________ 26.04.2016 __________

Wysłałem wczoraj pytanie odnośnie tej sprawy do Łódzkiej Drogówki, korzystając z adresu e-mail umieszczonego na ich stronie. Konkretnie wysłałem prośbę o odpowiedź na pytanie zawarte na tej stronie, czyli zwykły link.  

Dzisiaj dostałem odpowiedź: 

 
Nie wdając sie w głębsze rozważania, o kórych Pan wspomniał uważam, iż art. 27 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym określa pierwszeństwo przejazdu dla jadącego jezdnią na wprost rowerzysty. Kierujący pojazdem, jadący jezdnią przed rowerzystą chcąc wykonać manewr skrętu w prawo winien ustąpić pierwszeństwa w takiej sytuacji rowerzyście jadącemu tym samym pasem jezdni i wyprzedzającemu go lub omijającemu z prawej strony.

 

 

Można przyjąć, ze jest to oficjalne stanowisko policji.