Interpretacja przepisów – potrzebna pomoc.

Wyobraźmy sobie taką sytuację:

Jadę samochodem. Zbliżam się do skrzyżowania, na którym chcę skręcić w prawo, który to zamiar sygnalizuję kierunkowskazem. Patrzę w prawe lusterko i widzę rowerzystę mającego zamiar jechać prosto. Czy w tej sytuacji:

 1. Stosuję się do art. 27 p. 1a i ustępuję pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost?

  Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.)

 2. Rowerzysta ustępuje mi pierwszeństwa, bo nie może wyprzedzać pojazdu, który sygnalizuje zamiar skrętu?

Art. 24 p. 1

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: 

 1. ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

 2. kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;

 3. kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

 

Sprawa jest prosta i oczywista, jeśli mamy do czynienia z Drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. Interpretacja zaczyna się komplikować, kiedy obydwa pojazdy poruszają się tym samym pasem ruchu na jezdni. Tak naprawdę to w myśl przepisów obydwa pojazdy powinny sobie umożliwić jednocześnie wykonanie manewru. Co spowoduje postój obydwu. Ponieważ jest to czynnik decydujący o bezpieczeństwie to fajnie by było wyjaśnić sprzeczność tych przepisów.

yellowbicycle1494018_tn

 

_________ 26.04.2016 __________

Wysłałem wczoraj pytanie odnośnie tej sprawy do Łódzkiej Drogówki, korzystając z adresu e-mail umieszczonego na ich stronie. Konkretnie wysłałem prośbę o odpowiedź na pytanie zawarte na tej stronie, czyli zwykły link.  

Dzisiaj dostałem odpowiedź: 

 
Nie wdając sie w głębsze rozważania, o kórych Pan wspomniał uważam, iż art. 27 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym określa pierwszeństwo przejazdu dla jadącego jezdnią na wprost rowerzysty. Kierujący pojazdem, jadący jezdnią przed rowerzystą chcąc wykonać manewr skrętu w prawo winien ustąpić pierwszeństwa w takiej sytuacji rowerzyście jadącemu tym samym pasem jezdni i wyprzedzającemu go lub omijającemu z prawej strony.

 

 

Można przyjąć, ze jest to oficjalne stanowisko policji.

 

Zmiany w Kodeksie drogowym dotyczące nowych praw dla rowerzystów.

22 kwietnia 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu Drogowego, prawidłowo zwanego Prawo o Ruchu Drogowym.

Co ta nowelizacja wnosi?

Przede wszystkim zbliża nasze prawo do standardów europejskich i światowych, dostosowując przepisy do Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym, a co za tym idzie – wprowadza wiele usprawnień dla rowerzystów w Polsce.

Oto najistotniejsze zmiany:

 • Rowerzysta ma prawo do wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów.

  Dotychczas wolno było z prawe strony wyprzedzać tylko stojące pojazdy. Na praktykę przekłada się to w ten sposób, że rowerzysta ma prawo legalnie z prawej strony wyprzedzić wolno poruszające się samochody, które ugrzęzły np. w korku.

  Kierujący rowerem może wyprzedzać inne
  niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej
  strony.

 • Rowerzysta jadący na wprost ma pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym.

  Innymi słowy, jeśli rowerzysta i samochód poruszają się po równoległych do siebie drogach, a w pewnym momencie samochód będzie chciał skręcić, przecinając drogę rowerzysty, to wtedy MUSI on ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Jest to według mnie przepis który trzeba jak najszerzej propagować wśród kierowców, ponieważ może on prowadzić do dużej liczby wypadków powstałych na wskutek nieznajomości przepisów przez tychże. Oczywiście winę za taki wypadek ponosi kierowca samochodu. Najważniejszą według mnie rzeczą dla kierowców jest wyrobienie w sobie nawyku spoglądania w prawe lusterko, przed wykonaniem manewru skrętu w prawo. Jest to bardzo ważne, więc postarajcie się przekazać informację o tych zmianach jak największej ilości kierowców.

  Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną,
  jest obowiązany zachować szczególną
  ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście
  jadącemu na wprost po jezdni, pasie
  ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów
  lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

 • Rowerzysta ma prawo bezpośrednio przed skrzyżowaniem lub na skrzyżowaniu, jechać środkiem pasa.

  Oznacza to, że jeśli jedziesz pasem z którego można skręcać np. w prawo i jednocześnie jechać prosto, a Ty chcesz jechać prosto, to masz prawo do tego, żeby przed skrzyżowaniem wjechać na środek takiego pasa ruchu. Pozwoli to na zapobiegnięcie temu, żeby kierowca jadący za rowerzystą nie mógł go wyprzedzać, jednocześnie np. skręcając w prawo i zajeżdżając rowerzyście drogę. Pamiętajmy również o tym, że przepis ten ma zastosowanie również na rondach, bo to przecież też skrzyżowanie. Mówiąc w skrócie – przepis ten ma na celu podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów.

  Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim
  kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem
  może poruszać się środkiem pasa
  ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie
  skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku,
  z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

 • Rowerzysta ma prawo zatrzymywać się obok innych rowerzystów (nie za nimi), na wlocie skrzyżowania w tzw. śluzie rowerowej.

  Jak na razie będzie to raczej martwy przepis, ze względu na to, że mało jest jeszcze takich miejsc. Niemniej jednak przepis jest dobrą podstawą do tego, żeby takie miejsca tworzyć w przyszłości. A doskonałe wytłumaczenie jak wygląda śluza rowerowa znajdziecie TUTAJ

  śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie
  skrzyżowania na całej szerokości jezdni
  lub wybranego pasa ruchu przeznaczona
  do zatrzymania rowerów w celu zmiany
  kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa,
  oznaczona odpowiednimi znakami
  drogowymi

 • Rowerzysta, z zastrzeżeniem kilku warunków, ma prawo jechać OBOK innego rowerzysty.

  Oznacza to, że dwóch trenujących kolarstwo rowerzystów może jechać obok siebie, a nie jak bywało do tej pory tylko za sobą. Jednak możliwe jest to tylko w tym wypadku, jeśli nie utrudniają ruchu innym uczestnikom drogi.

  Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni
  kierującego rowerem obok innego roweru
  lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania
  się innym uczestnikom ruchu albo
  w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu
  ruchu drogowego.

 • Rowerzysta ma prawo przewozić dziecko w specjalnie do tego przystosowanej przyczepce rowerowej.

  Do tej pory dziecko można było przewozić tylko w foteliku rowerowym, posiadanie przyczepki nie było legalne, a za takie postępowanie groził mandat.

  wózek rowerowy – pojazd o szerokości
  powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu
  osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni
  osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy
  może być wyposażony w uruchamiany
  naciskiem na pedały pomocniczy
  napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu
  nie wyższym niż 48 V o znamionowej
  mocy ciągłej nie większej niż 250 W,
  którego moc wyjściowa zmniejsza się
  stopniowo i spada do zera po przekroczeniu
  prędkości 25 km/h

 • Rowerzysta w wyjątkowych sytuacjach ma prawo poruszać się po chodniku.

  Te przypadki to skrajnie złe warunki pogodowe takie jak ulewny deszcz, śnieg, oblodzenie, mgła. Ale również takie prawo ma rodzic lub opiekun opiekujący się dzieckiem do lat 10 jadącym na drugim rowerze. Należy jednak pamiętać, ze na chodniku bezwzględne pierwszeństwo posiadają piesi.

  Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych
  przez kierującego rowerem jest dozwolone
  wyjątkowo, gdy:
  1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10
  kierującą rowerem;
  2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której
  ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością
  większą niż 50 km/h, wynosi co
  najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi
  dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu
  rowerzysty na jezdni (śnieg, silny
  wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem
  ust. 6.

Dodatkowo weszło jeszcze kilka ważniejszych lub mniej ważnych zmian kosmetycznych takich jak np nowa definicja roweru, możliwość niekorzystania z drogi dla rowerów, jeśli nie jest umiejscowiona po stronie drogi, która jest zgodna z naszym kierunkiem poruszania się. Kierujący rowerem nie ma już obowiązku zatrzymania się w przypadku kiedy samochód ma problemy z jego wyprzedzeniem. Zniknął tez zapis mówiący o zakazie wjazdu na przejazd rowerowy "pod nadjeżdżający pojazd". Teraz to cała odpowiedzialność spoczywa na kierowcy samochodu.

Należy jeszcze dodać jedną ważna rzecz. To wszystko są nowe prawa rowerzystó
w. Jednak nie zwalnia nas to z obowiązków przestrzegania i stosowania się do pozostałych regulacji. Pamiętajmy, że jeśli wymagamy od kierowców tego, żeby przestrzegali naszych praw, to my też stosujmy się do przepisów ruchu drogowego. Nie działajmy wybiórczo.

I jeszcze jedno – pamiętajmy i informujmy kierowców o tym zapisie:

 • Rowerzysta jadący na wprost ma pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym.

Innymi słowy, jeśli rowerzysta i samochód poruszają się po równoległych do siebie drogach, a w pewnym momencie samochód będzie chciał skręcić, przecinając drogę rowerzysty, to wtedy MUSI on ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.

Jeśli możecie to prześlijcie ten link wszystkim, o których myślicie, ze przyda Im się taka informacja. Pozwoli to na uniknięcie chociaż kilku nieszczęść, z powodu niewiedzy.

http://bit.ly/jxUst4