Nowy taryfikator mandatów, Nowe stawki mandatów, Nowe punkty karne.

Jak większość z Was wie, od 1. stycznia 2022 toku w życie wchodzi zmiana przepisów o wysokości mandatów i punktów karnych nakładanych na użytkowników dróg (nie tylko na kierowców).

Zmiany dotyczą nie tylko samych przewinień, ale też postępowania z punktami karnymi. Nie dość, że za niektóre wykroczenia można dostać więcej punktów niż było do tej pory, to zeruj się one nie po roku od nałożenia, a po dwóch latach. Do tego czas tych dwóch lat jest liczony nie od momentu popełnienia wykroczenia, a od chwili opłacenia mandatu. Dodatkowo nie można zmniejszyć liczby punktów poprzez szkolenia w WORD.

Taryfikator Mandatów

Minimum 500 zł:

tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu.

Minimum 800 zł:

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h.

Minimum 1 tys. zł:

niestosowanie się do zakazu wyprzedzana;
prowadzenie pojazdu nie mechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila w organizmie).
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 40 km/h

Minimum 1,5 tys. zł:

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej;
wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych;
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych;
prowadzenie pojazdu bez uprawnień;
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h
Minimum 2 tys. zł:

objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym;
wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych;
wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 60 km/h

Minimum 2,5 tys. zł:

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu;
spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby.
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 70 km/h

Minimum 8 tys. zł:

dla właściciela pojazdu za niewskazanie osoby prowadzącej, która dopuściła się złamania przepisów.

Stawki za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h – 50 zł;

11-15 km/h – 100 złotych

16-20 km/h – 200 złotych

21-25 km/h – 300 złotych

26-30 km/h – 400 złotych.

31-40 km/h – 800 złotych

41-50 km/h – 1000 złotych

51-60 km/h – 1500 złotych

61-70 km/h – 2000 złotych

71 – … km/h – 2500 złotych

Dodatkowo w warunkach recydywy (to samo wykroczenie w ciągu ostatnich 24 miesięcy) – stawka x2.

Taryfikator punktów karnych.

15 punktów karnych grozi za:

sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

13 lub 10 punktów karnych grozi za:

13 punktów karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

10 punktów karnych grozi za: nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

10 pkt karnych: naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

10 pkt karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h

10 pkt karnych: naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

10 pkt karnych: naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

10 pkt karnych: przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej

Dajcie znać co uważacie o nowym taryfikatorze.