Badania nad kobietą.

Temat: Analiza
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne:
wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt) oraz szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawia się ją samą w obecności mężczyzny nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym) ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej Własności fizyczne:

powierzchnia pokryta zwykle warstwą barwników wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny topi się po jej właściwym potraktowaniu gorzka jeśli używana niewłaściwie znajdowana pod różnymi postaciami, od czystego metalu do pospolitej rudy

Zastosowanie:
wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy pomocna przy wypoczynku

Testy:
czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci zielenieje, jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu