Obalmy Rząd

Referendum - Odwołajmy nasze władze.

Całkiem ciekawy projekt.

Warto się pzyłączyć – jeśli czujesz, że nasze władze straciły mandat do wykonywania swoich obowiązków.

Cytat ze strony:

Proszę zatem wszystkich, którzy  m a j ą   d o ś ć:

– kpin z Konstytucji RP,
– prób łamania charakterów na masową skalę,
– nieprzestrzegania prawa przez organy rządowe,
– obrażania i poniżania najbardziej zasłużonych dla Polski osób,
– kryminalistów w rządzie RP,

o wykorzystanie konstytucyjnej możliwości zmiany tego stanu rzeczy.

Jeżeli zbierzemy 500 000 podpisów, możemy wystąpić o przeprowadzenie referendum w sprawie:

           1. Odwołania z urzędu Prezydenta RP
           2. Rozwiązania parlamentu RP V kadencji

 

Druki, na których należy składać i zbierać podpisy dostępne są  tutaj.

Adres, pod który należy wysyłać listy:

Referendum 2007
Skrytka Pocztowa Nr 137
70-779 Szczecin 39

Listy proszę wysyłać  z w y k ł ą  pocztą!

Czas najwyższy wstać z kanapy i zebrać chociaż 10    podpisów wśród najbliższej rodziny. Możemy zmieniać    świat  na lepszy, trzeba tylko chcieć. Narzekaniem w    domowym zaciszu doprowadzimy samych siebie do   upadku.

Justyna Romanowska, Wrocław 

 

Zapraszam do odwiedzania tej strony i wypełniania list poparcia.