Muzyczna Niepodległość.

Takm isi ę jakoś kojarzyt enw czorajszy dzień…