Dostane mailem przed chwilką…

Motto Roku

Nie wolno wstrzymywać gazów!

Niewypuszczone unoszą się do mózgu

i stąd się właśnie biorą posrane pomysły.