Zawiadomienie…

2 Kwietnia o 21.37 Aniołowie chwycili za kilofy…

…szybko rozbijali mury, aby poszerzyć Bramy Niebios.

 
Tak Wielki człowiek jeszcze nie wchodził do Nieba…