Klient powiedział.

Dzisi usłyszałem jak jeden z klientów powiedział zamiast zgon na skuten Nieszczęśliwego Wypadku (NW) – Nieszczęśliwa śmierć po wypadku.

Kochajmy klientów w naszych firmach – czasami potrafią tyle radości wprowadzić.