Nawet góry im przeszkadzajš.

Dla mnie to jest niezrozumiałe. Jak tacy ludzie mogš jechać w góry. Po co oni tam jeżdżš ???